දේශීය ‌වෛද්‍ය ක්‍රමයේ විප්ලවීය පරිවර්තනයක්!

News Post Updated OnFebruary 12, 2023 අනාදිමත් කාලයක සිට දේශීය මූලයන්ගෙන් පැවත එන වෛද්‍ය කර්මය හෙළයේ මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ පමණක් නොව සත්ව සංහතියේද නිරෝගීභාවය පිණිස දායක වූ බව නොරහසකි.එකල පටන් රාජ්‍යත්වයේ අනුග්‍රහය ලත් හෙළ වෛද්‍ය කර්මය අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ පැමිණිමත්, නාගරිකරණය, බටහිරකරණය වැනි ක්‍රියාවලින්ගේ බලපෑමත් හේතුවෙන් සමාජයෙන් ගිලිහී ගිය බවක් දක්නට ලැබුණි.එහෙත් මෑතකදී ලොව වෙළා ගත් කොවිඩ් වසංගතයත් …

දේශීය ‌වෛද්‍ය ක්‍රමයේ විප්ලවීය පරිවර්තනයක්! Read More »