நிறுவனங்கள்/மருத்துவமனைகள்

உள்ளூர் மருத்துவ துறை

divider

ஆயுர்வேத துறை

ஆயுர்வேத மருத்துவ கவுன்சில்

ஹோமியோபதி மருத்துவ கவுன்சில்

இலங்கை ஆயுர்வேத மருந்துகள் கூட்டுத்தாபனம்

சமூக சுகாதார மேம்பாட்டு சேவை

அனுராதபுரம்

தேசிய சுதேச மருத்துவ நிறுவனம்

பண்டாரநாயக்கா நினைவு ஆயுர்வேத ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

போதனா மருத்துவமனைகள்

divider

தேசிய ஆயுர்வேத போதனா மருத்துவமனை

பொரெல்லா

கம்பஹா விக்கிரமாராச்சி ஆயுர்வேத போதனா வைத்தியசாலை

யக்கலா

சித்த சிகிச்சை மருத்துவமனை

திருகோணமலை

சித்த சிகிச்சை மருத்துவமனை

கைத்தடி

ஆராய்ச்சி மருத்துவமனைகள்

divider

பண்டாரநாயக்கா நினைவு ஆயுர்வேத ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

நாவின்னா

ஆயுர்வேத ஆராய்ச்சி மருத்துவமனை

அம்பாறை

ஆயுர்வேத ஆராய்ச்சி மருத்துவமனை

ஹம்பாந்தோட்டை

ஆயுர்வேத (யுனானி) ஆராய்ச்சி மருத்துவமனை

மஞ்சந்துடுவாய்

சிறுநீரக நோய் தடுப்பு ஆயுர்வேத ஆராய்ச்சி மருத்துவமனை

மாதவச்சாச்சியா

ஆயுர்வேத ஆராய்ச்சி மருத்துவமனை (தொற்றுநோய் அல்லாத நோய்கள்)

நீன்வாதவூர் (வெளிநோயாளர் பிரிவு)

மைத்திரிபால சேனாநாயக்க ஞாபகார்த்த பாரம்பரிய ஆராய்ச்சி வைத்தியசாலை

மிஹிந்தாலய

ஆராய்ச்சி மூலிகை தோட்டங்கள்

divider

ஹல்தும்முல்ல

Haldummulla

கிராருகோட்டே

Giraduru Kotte

பட்டிவிளை

Pattipola

பின்னதுவ

Pinnaduwa

நாவின்னா

பல்லேகலே

மிஹிந்தலை

நெல்லியா

மாகாண ஆயுர்வேத மருத்துவமனைகள்

divider

மருந்தகங்கள்

divider

பஞ்சகர்மா மையங்கள்

divider

இலங்கை ஆயுர்வேத மருந்துகள் கூட்டுத்தாபனம் - விற்பனை நிலையங்கள்

divider
Scroll to Top