නිතර අසනු ලබන ප්‍රශ්න​

නිරෝගීමත් ජීවිතයක් උදෙසා උදෑසන අවදිවීමේ සිට රාත්‍රී නින්ද දක්වා තම දින චර්යාව පවත්වා ගත යුතු ආකාරය පිළිබඳ දේශීය වෛද්‍ය කර්මය අනුව මනා මඟපෙන්වීමක් සිදු කර ඇත.  එහිදී අනුගමනය කළ යුතු නිවැරදි ආහාර පුරුදු, නිවැරදි විහරණ හා පැවතුම් මේ තුළ අන්තර්ගත වේ.

 • බ්‍රහ්ම මූර්තියෙන් අවදී වීම.
 • නිවැරදිව ජල පානය.
 • උදෑසන පෝෂ්‍යදායී ඖෂධීය පානයන් භාවිතය.
 • මළ මුත්‍ර වේගයන් දරා නොසිටීම.
 • මුඛ සෞඛ්‍ය රැකගැනීම.
 • ආගමික වතාවත්වල නිරත වීම.
 • දෛනික ව්‍යායාම සිදු කිරීම.
 • උදෑසන ආහාර සඳහා පෝෂණ ගුණයෙන් සපිරි දේශීය ආහාර ගැනීම.
 • අඩු වියදමකින් සමබල ආහාර වේලක් සකස් කර ගැනීම.
 • සවසට ඔසු පැන් පානය.
 • නිසි විවේකය ලබා ගැනීම.
 • රාත්‍රියට පවුලේ ආදරණීයයන් සමඟ සතුටින් කාලය ගත කිරීම.
 • රාත්‍රී සුව නින්දක් ලබා ගැනීම.

බාගත කරන්න​ – සුවධරණී සුවචර්‍යා – සිංහල / දෙමළ / ඉංග්‍රීසි

ශික්ෂණ රෝහල්

 • ජාතික ආයුර්වේද ශික්ෂණ රෝහල – බොරැල්ල
 • ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද ශික්ෂණ රෝහල – යක්කල
 • සිද්ධ ශික්ෂණ රෝහල – කයිතඩි
 • සිද්ධ ශික්ෂණ රෝහල – ත්‍රිකුණාමලය

පර්යේෂණ රෝහල්

 • බණ්ඩාරනායක අනුසේමරණ ආයුර්වේද පර්යේෂණායතනය – නාවින්න
 • ආයුර්වේද පර්යේෂණ රෝහල – අම්පාර
 • චමල් රාජපක්ෂ ආයුර්වේද පර්යේෂණා රෝහල – හම්බන්තොට
 • ආයුර්වේද (යුනානී) පර්යේෂණ රෝහල – මන්චන්තුඩුවායි
 • වකුගඩු රෝග නීවාරණ ආයුර්වේද පර්යේෂණ රෝහල – මැදවච්චචිය
 • ආයුර්වේද පර්යේෂණ රෝහල (බෝ නොවන රෝග) – නීන්වදවූර් (බාහිර රෝගී අංශය)
 • මෛත්‍රීපාල සේනානායක අනුස්මරණ පාරම්පරීක පර්යේෂණ රෝහල – මිහින්තලය

පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තු මඟින් පාලනය වන රෝහල්

පළාත් පාලන ආයතන මඟින් ක්‍රියාත්මක රෝහල්

1961 අංක 31 දරණ ආයුර්වේද පනතෙහි විධිවිධාන වලට අනුව ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිය ලබමින් නිසි නෛතික අධිකාරීත්වයක් ලබා ගත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්ට පමණක් තම ලියාපදිංචිය ලබා ඇති විෂයට අදාළළු දේශීය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කිරීමට හැකියාව ඇත.  ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාව මඟින් ආයුර්වේද, සිද්ධ, යුනානි සහ පාරම්පරික වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් සඳහා ලියාපදිංචිය ලබා දේ.

ලියාපදිංචි ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන්ගේ නාම ලේඛනය ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාවේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ලබා ගත හැකිය. 

www.apewedamahaththaya.gov.lk

එසේම,

2016 අංක 10 දරණ නව හෝමියෝපති පනත අනුව හෝමියෝපති වෛද්‍ය කර්මය අනුව ප්‍රතිකාර කිරිම සඳහා අදාළ වෘත්තිකයන් හෝමියෝපති වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිය ලබා ගත යුතුයි. ලියාපදිංචි හෝමියෝපති වෛද්‍යවරුන් සම්බන්ධ තොරතුරු ඔබට හෝමියෝපති වෛද්‍ය සභාවේ වෙබ් අඩවිය මඟින් ලබා ගත හැකිවේ. 

https://slhmc.lk

මෙයට අමතරව ඔබට අවශ්‍ය ලියාපදිංචි දේශීය වෛද්‍යවරුන් පිළිබඳ සියලු තොරතුරු www.apewedamahaththaya.gov.lk අපේ වෙද මහත්තයා වෙබ් අඩවියට පිවිස පහසුවෙන් ලබා ගත හැකිය.

උපාධිධාරී හා පාරම්පරික යන අංශවල වෛද්‍යවරුන් නවතම ලියාපදිංචිය ලබා ගැනීමට අදාළ පත්‍රිකා ඉහත වෙබ් අඩවි තුළින් භාගත කර ගත හැකිය.

කිසියම් දේශීය ඖෂධයක් වාණිජ මට්ටමින් නිෂ්පාදනය කොට වෙළඳපොලට නිකුත් කිරීම සඳහා ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලැබිය යුතු වේ.  එහිදී ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමත නිෂ්පාදනයන් සම්බන්ධයෙන් නිසි අධීක්ෂණයක් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කෙරේ.  වැඩිදුර තොරතුරු ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියට පිවිස ලබා ගත හැකිය.  www.ayurveda.gov.lk

ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මහජන සබඳතා සුබසිද්ධිය තම අධීක්ෂණය සහ නියාමනය සිදු කෙරෙන කටයුතු කවරේද?

 • ආයුර්වේද නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථාන සහ ආයුර්වේද ගබඩා නියාමනය.
 • පුද්ගලික ආයුර්වේද වෛද්‍ය ආයතන සහ සේවා ආයතන නියාමනය.
 • ආනයනික ආයුර්වේද ඖෂධ/නිෂ්පාදන නියාමනය.
 • පෞද්ගලික ආයුර්වේද රෝහල් නියාමනය.
 • පුද්ගලික ආයුර්වේද ඔසුසල් නියාමනය.

මේ සඳහා දේශීය වෛද්‍ය අංශයේ සංවර්ධන අංශය හෝ ආයුර්වේද දෙපොර්තමේන්තුව අමතා අවශ්‍ය වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගත හැකි වේ. 

ඔබට අස්වැන්න අවශ්‍ය නම් සෘජුවම පෞද්ගලික අංශය වෙත ලබා දීමට හැකියාව ඇත.  නැතහොත් ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාවේ ප්‍රාදේශීය මිලදී ගැනීමේ මධ්‍යස්ථාන වෙත ලබා දීමට හැක. 

ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාවේ ප්‍රාදේශීය ඖෂධ අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමේ මධ්‍යස්ථාන පිළිබඳ තොරතුරු

(සබැඳියාව) http://www.sladc.lk

ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාවේ අලෙවි මධ්‍යස්ථාන පිළිබඳ තොරතුරු

දේශීය වෛද්‍ය අංශය හෝ ඒ යටතේ ක්‍රියාත්මක ආයතන විසින් මහජනතාව වෙත සලසා දෙනු ලබන සේවාවන් සම්බන්ධයෙන් මහජන පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ කෙසේද?

ඔබගේ පැමිණීලි හා යෝජනා සෘජුව දේශීය වෛද්‍ය අංශය වෙත ලිඛිතව හෝ දුරකථන මාර්ගයෙන් දැනුම් දිය හැක.

 

ලිපිනය – දේශීය වෛද්‍ය අංශය

අංක 26, 3වන මහල, ශ්‍රී සංඝරාජ මාවත, කොළඹ 10.

දුරකථන – 0112112742

ෆැක්ස් – 0112112736

විද්‍යුත් ලිපිනය – info.mim.gov.lk

Scroll to Top