සුදුසුකම්ලත් පාරම්පරික වෛද්‍ය වෘත්තීකයින් 51 දෙනෙකුට ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිය

ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිය සඳහා සුදුසුකම්ලත් පාරම්පරික වෛද්‍ය වෘත්තීකයින් 51 දෙනෙකු සඳහා ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිය ලබාදීම දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු සිසිර ජජකොඩි මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහරගම නාවින්නේ පිහිටි දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම පිළිබඳ ජාතික ආයතන (NITM) ශ්‍රවණාගාරයේ දී 2024.04.30 දින සිදුකෙරින.

දිවයින පුරා සිටින පාරම්පරික සර්වාංග වෛද්‍ය වරුන් 13 දෙනෙකු, කැඩුම් බිඳුම් වෛද්‍ය වරුන් 30 දෙනෙකු, චර්ම රෝග වෛද්‍ය වරුන් 03 දෙනෙකු, ගෙඩි වන වෛද්‍යවරයකු හා දැවුම් පිළිසුම් වෛද්‍යවරයකු මෙන්ම  සර්ප විෂ වෛද්‍යවරුන් 03 දෙනෙකු සඳහා එහිදී ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිය ලබාදීම  සිදුවිය.

 

Leave a Comment

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

Scroll to Top